Käyttöliittymäpaketit ja kirjastot Windowsille ja Linuxille

Osastot: ,

Kuvaus

Saatavilla sekä Linux- että Windows-versioissa käyttöliittymäpakettien avulla voit helposti kirjoittaa mukautettuja ohjelmistoratkaisuja AvaSpec-sarjan spektrometreille.

Windows-versio, AvaSpec-DLL, on saatavilla sekä 32- että 64-bittisenä ohjelmistona. Windows-versio sisältää myös 64-bittisen version (AvaSpecx64.DLL), jota voidaan käyttää käytettäessä 64-bittistä ohjelmointiympäristöä.

Ohjelmistoa voidaan käyttää seuraaviin toimiin:

Yhteyden muodostaminen yhteen tai useampaan liitettyyn USB-spektrometriin, aktivointi ja deaktivointi.
Laitteen laitteistoparametrien kirjoittaminen ja hakeminen spektrometrin EEPROM-muistista. Tämä sisältää aallonpituuskertoimet, vahvistus- ja offset-arvot sekä valinnaiset parametrit, jotka voidaan lisätä. Näitä ovat epälineaarisuuskalibrointi, irradianssikalibrointi ja muut. Tiedonkeruuparametrit, kuten integrointiaika, keskiarvo, tasoitus ja aloitus/pysäytyspikseli voidaan tallentaa EEPROM-muistiin.
Tiedonkeruu ja spektrien siirto sovellukseesi
Viestintä muiden laitteiden kanssa käyttämällä TTL- ja/tai analogisia lähtösignaaleja. AvaSpec-sarjan spektrometrit on varustettu 26-nastaisella digitaalisella I/O-liittimellä: 3 maadoitusta, 1 digitaalinen sisääntulo (esimääritetty ulkoista laitteistoliipaisinta varten), 3 ohjelmoitavaa digitaalista sisääntuloa, 1 digitaalinen ulostulo pulssivalonlähteen ohjaamiseen (esim. kuten AvaLight-XE), 1 digitaalinen ulostulo pulssilaserin (esim. LIBS-sovelluksiin) ja 10 ohjelmoitavaa (TTL-taso, 6 pulssinleveysmodulaatiolla ohjelmoitavaa lähtöä – PWM) digitaalisen ulostulon synkronointia. Mukana on myös 2 analogista lähtöä ja 2 analogista sisääntuloa. Paketit sisältävät vaihtoehdot tämän ulkoisen I/O-liittimen TTL:ien ohjaamiseen. Kytkettyjen spektrometrien välistä laitteistosynkronointia voidaan ohjata ohjelmistolla. Paketit sisältävät myös useita esimerkkiohjelmia, jotka antavat esimerkkejä ohjelmien kirjoittamisesta.

Tekniset tiedot ja applikaatioesimerkkejä: Linkki valmistajan tuotesivulle